دانلود آهنگ تبر مسعود صادقلو

دانلود آهنگ تبر مسعود صادقلو

♫ ♫♫♫ ♫

همه همو از راه دور قضاوت میکنن

رفقا تبر دارن ریشه تو قطعن میکنن
https://bamiseda.ir/?p=21074
♫ ♫♫♫ ♫

تکست آهنگ تبر مسعود صادقلو