وارن بافت

کارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و نیکوکار آمریکایی… سال 1930 در نبراسکا بدنیا آمد.
دومین فرزند از سه فرزند لیلا و هوارد بافت، عضو کنگره ملی آمریکا بود


https://bit.ly/2YEeriC