کیلینیک تخصصی طب روان
کلینیک روانشناسی طب روان
مرکز مشاوره طب روان یکی از تخصصی ترین مراکز تشخیص و درمان بیماری ها محسوب می شود