بنیانگذار جوشکاری فورجینگ سربه سر میلگرد در ایران
شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد
شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد (STS) به عنوان اولین شرکت در حوزه جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد اقدام به فعالیت در زمینه فورجینگ سر به سر میلگرد با هدف بومی سازی این تکنولوژی مفید در کشور و نیز افزایش استحکام در بخش صنعت ساخت و ساز کشور نمود. هم اکنون شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد (STS) با داشتن 27 نماینده اجرایی در سراسر کشور و برگزاری دوره ها و سمینارها و اولین کنفرانس فورجینگ در ایران توانسته است به عنوان شرکت مادر تخصصی و پیشکسوت در زمینه واردات و تولید و آموزش علمی و عملی
ادامه...

ویدئوهای کانال