قفل هوشمند
امید دیجیتال
با توسعه علم و فناوری، دنیا در حال پیشرفت و مدرن شدن است. همین‌طور هوشمندسازی منازل نیز جزئی از این مسیر توسعه به‌حساب می‌آید. در ایران و در دهۀ اخیر، پروژه‌های هوشمندسازی منازل بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از سوی سازندگان ساختمان و معماران حرفه‌ای توجه ویژه‌ای به آن شده است. همچنین، استفاده از دستگیره درب دیجیتال در هوشمندسازی ساختمان به یکی از مواردی تبدیل شده است که بسیار شاهد استفاده از آن هستیم؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت این مدل دستگیره در آینده‌ای نه‌چندان دور، جایگزین دستگیره‌های…
ادامه...

ویدئوهای کانال