شرکت صنعت ورق الغدیر پارس
sgp steel
شرکت صنعت ورق الغدیر پارستامین کننده انواع ورق های درجه یک و دو آدرس : تهران بزرگراه آزادگان مجتمع آهن مکان فاز ده مرکزی پلاک ۲۲۵۵تلفن : ٠٢١۵۵۴۴۵۶۶٠WWW.SGPSTEEL.COM

ویدئوهای کانال