سپتیک تانک پلی اتیلن
سپتیک تانک پلی اتیلن
در حقیقت سپتیک تانک پلی اتیلن دستگاهی است که سر راه چاه جذبی قرار گرفته و اجازه پخش شدن فاضلاب جامد تولید شده توسط منبع تامین فاضلاب درون خاک و کور شدن سوراخ های چاه را نمی دهد . در حقیقت بواسطه تشکیل کلونی باکتری های بیهوازی درون سپتیک تانک پلی اتیلن و قدرت تخریب بالای باکتری بی هوازی ، تمامی جامداتی که از منبع تامین فاضلاب خارج می شوند بعد از ورود به درون سپتیک تانک پلی اتیلن کاملا تجزیه شده و به آب روان تبدیل می گردد و نهایتا این پساب بد بو و کدر یا باید به چاه جذبی هدایت
ادامه...

ویدئوهای کانال