سردخانه حقیقی
sardkhaneh haqiqi
در این کانال سعی داریم که شما را با انواع سردخانه، سردخانه های شهر های مختلف و سردخانه برادران حقیقی آشنا کنیم.
× دنبال کننده ای برای این کانال یافت نشد.