معالج رقیه شرعیqurandarmaniiranتلگرام
امیر
علوم قرآنی . علوم رقیه شرعی .علوم غریبه + قرآن درمانی + تلاوت قرآن

ویدئوهای کانال