دستگاه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب پالیزافزار
شرکت پالیزافزار تولیدکننده دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ، تشخیص چهره و کارتی ، سیستم های کنترل تردد ، تابلو روان و نرم افزار حضور و غیاب تحت وب و اتوماسیون اداری
× دنبال کننده ای برای این کانال یافت نشد.