ماشین الات سرکیسه دوز و گونی دوز
وحیدقدیری
جالکو نمایندگی انحصاری انواع چرخهای سرکیسه دوز و گونی دوز ژاپن و تایوان و چین در ایران و تولید کننده نخ سرکیسه دوزی بانام نخ ریستابان اسیا در ایران

ویدئوهای کانال