پادکست های کسب و کار از تیم نیربای
nearbuy
این کانال متعلق به فروشگاه ساز نیربای (مرکز بازرگانی کشور) می باشد.در این کانال سعی می شود پادکست های تولیدی نیربای در زمینه کسب و کار قرار خواهد گرفت.به امید موفقیت روز افزون کسب و کار شما

ویدئوهای کانال