جهان فرود_اب بندی نمای ساختمان
شرکت پیچ کردن سنگ نما جهان فرو
شرکت جهان فرود 10سال است که در ضمینه راپل و خدمات کار در ارتفاع در تهران و کرج فعالیت میکند.
خدماتی همچون اب بندی نما و پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان با طناب و بدون داربست به وسیله جهان فرود هروز در تمام نقاط ایران در حال انجام است.

https://shomalrapel.com

https://abbandi.com

https://pichorolpelaknama.com
ادامه...

ویدئوهای کانال