جلال ترابی | Jalal Torabi
جلال ترابی
متخصص رشد کسب وکارهای آنلاین | هم بنیانگذار استارتاپ استودیو زات (زیر ساخت، آگاهی، توسعه)

ویدئوهای کانال