شناخت شخصیت حقیقی مایکل جکسون
mjfollower
مایکل جکسون به دنیا خیلی خوبی کرد اما دنیا به بدترین شکل جوابش رو داد♥**********♥رفتن تو به معنی خداحافظی نیس ای سلطان من♥**********♥ تو سلطان پاپ هستی پادشاهان باید بر عظمت و شکوه تو سجده کنند هیچوقت از ذهن ها فراموش نخواهی شد !!! هرچه از بزرگی تو بگویم کم گفته ام میدانم ک بهشت برای تو کم است صدای تو همیشه در گوش هایمان زمزمه میشود اگر بگویند یک ارزو بکن میگویم کاش دوباره برگردی
ادامه...

ویدئوهای کانال