mindshop
فروشگاه ذهن
فروگاه ذهن برای اولین بار در ایران روش هایی را ارائه می دهد به نام " مِتد A.J " که به شما آموزش می دهد چگونه باید با تمرکز بر قدرت ذهن زندگی تان را تغییر دهید و به سمت موفقیت گام بلندی را بردارید .

ویدئوهای کانال