ملامین حیدری
فائزه خرمند
ملامین حیدریتولید کننده ظروف هتلی و خانگی دارای نشان استانداردآدرس کارخانه : مشهد ، جاده طرقبه ، امام رضا ۱۷ ، پامچال ۱تلفن کارخانه : ۸۸ ۱۶ ۵۱ ۳۵_۰۵۱مدیریت فروش : ۰۹۱۵۴۴۳۳۴۲۹Instagram : MelamineHeidaryTelegram:@MelamineHeidary

ویدئوهای کانال