ماشین یار
ماشین یار
در عصری زندگی می کنیم که انقلاب چهارم صنعتی به وقوع پیوسته و در بستر شرایط دوران کرونا روند گسترش آن به تمامی حوزه های زندگی بشری تسریع پیدا کرده است. تجهیزات و ماشین آلات صنعتی اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند و صحبت از هوشمند بودن آنها و استفاده از این هوشمندی در نگهداری و تعمیرات در میان است. ماشین‌یار در راستای همین تحولات و با نگاه به آینده قدم به عرصه وجود گذاشته است و خدمات آموزشی و مشاوره ای خود را مبتنی بر تحولات اخیر پی ریزی نموده است.
ادامه...

ویدئوهای کانال