سامانه بازاریابی کاوالا
sadegh kavala
هدف ما بازاریابی با داده‌های ارزشمندی است که روزانه در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شود.ما در ایده‌کاو می‌خواهیم از این داده‌ها برای توسعه کسب و کارهای استفاده کنیم.

ویدئوهای کانال