پورتـــــال ویـــدئویی بیست و چهار لرنینگ
Mohammad Ebrahimi
پورتال آمــوزشی بیست و چهار لرنينگ با هدف راه اندازي سايتي جامع در حوزه آموزشي بدون هرگونه گرايش سياسي به حزب يا گروه خاصي همواره سعي در تحقق اهداف خود دارد.

ویدئوهای کانال

موضوعات کانال