آموزش زبان انگلیسی و ترکی استانبولی
learnengturk
آموزش زبان انگلیسی و ترکی استانبولی از طریق فیلم و آهنگ.

ویدئوهای کانال