آموزش زبان انگلیسی و ترکی استانبولی
آموزش زبان انگلیسی و ترکی استانبولی از طریق فیلم و آهنگ.

دیگر چنل های اجتماعی ما :

https://tamasha.com/learnengturk

https://www.aparat.com/learnengturk