شرکت مهندسی کلیدر
شرکت مهندسی کلیدر مهندس ابراهی
سوله فوق سبک ، ارزان ، مقاوم و مطابق با استانداردهای بین المللی دارای تاییدیه نظام مهندسی (40 درصد ارزانتر)