مرکز سخت افزار ایران
مهدی سایچن
این مجموعه تیمی از برترین متخصصان را به همکاری فراخوانده و پیشرفته‌ترین تجهیزات را در اختیار آنان قرار داده است تا قادر به جلب رضایت مشتریان خود باشد. کارشناسان حاضر در این مرکز به دلیل استفاده از برترین روش‌های تعمیر و حضور در دوره‌های آموزشی قادر به رفع کلیه اشکالاتی هستند که به هر دلیل در دستگاه‌های مختلف ایجاد شده باشند. بد نیست بدانید مرکز سخت افزار ایران به دلیل ارائه برترین خدمات کیفی، چه در بخش فروش و چه در بخش تعمیر، موفق به اخذ مجوز رسمی از اتحادیه گشته است.
ادامه...

ویدئوهای کانال