هوشمند سازی ساختمان
خانه هوشمند الفا
خانه هوشمند الفا مجری اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمان از سال 1388 فعالیت خود را بصورت جدی اغاز کرد و اکنون با رزومه ای بیش از 700 واحد هوشمند در خدمت شما می باشد. بزودی نام صنایع الکترونیک آلفا را خواهید شناخت.

ویدئوهای کانال