حق پو
haq
وَصْطَنَعتُڪَ لِنفسی
تو را برای خودم ساختہ‌ام