احداث گلخانه-ساخت گلخانه هیدروپونیک-نصب گلخانه-گلخ
گل سبز میثاق
شرکت گلخانه سازی گل سبزمیثاقشرکت گلخانه ساز گل سبز میثاق با 23 سال تجربه دومین شرکت گلخانه ساز ایرانی با تائیده سازمان جهانی فائو است که از سال 1372در زمینه طراحی گلخانه,ساخت گلخانه ,فروش تجهیزات گلخانه خدمتکار عرصه کشاورزی کشور است.شرکت گلخانه سازی گل سبز میثاق جز اولین شرکتهای ایرانی سازنده گلخانه و صادرکننده گلخانه به خارج از کشور از سال 1380 است کشور های مثل امارات,ترکمنستان,قزاقستان و عراق که اجرای گلخانه طرح فائو وگلخانه طرح اسپانیای را حتی به فراتر از قاره آسیاه رسانده است .مهندسین گلخانه ساز…
ادامه...

ویدئوهای کانال