الهام کایدی
الهام کایدی
تشریفات الهام کایدی ، دیزاینر یک شیراز با ۱۸سال سابقه درخشان، خدمات برگزاری مجالس و باغ تالار عروسی در شیراز را، طراحی برنامه‌ریزی و اجرا می‌نمایدwww.elhamkaydi.com

ویدئوهای کانال