آموزش چرتکه
صمیمی
آموزش چرتکه به صورت غیرحضوری و ارائه گواهی حضور در دوره جهت تکیمل آموزش ها و دریافت مجوز جهت برگزاری کلاس های چرتکه در مراکز مختلف با آیدی edu321@ یا شماره 09133470046 در ارتباط باشید.

ویدئوهای کانال