کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده
فرهاد موسی زاده
در این کانال اطلاعات علمی و تجربه 15 ساله دکتر موسی زاده در زمینه سلامت پستان، جراحی زیبایی پستان، سرطان پستان، درمان ها و... با شما به اشتراک گذاشته می شود