دکتر مهرداد بختوری
مهرداد بختوری
جراح مغز و اعصاب
جراحی قاعده جمجمه
نورواندوسکوپی
تشنج و صرع
جراحی ستون فقرات
برای افزایش اطلاعات و ارتباط با دکتر بختوری به وبسایت ایشان مراجعه نمایید.
https://drbakhtevari.com/

ویدئوهای کانال