دکتر علی نقره کار
دکتر علی نقره کار
اقدامات اینترونشنال درد از جمله راههای کم تهاجمی کنترل دردهای مزمن سر و گردن، کمر و اندامها می باشد که به بیهوشی و بستری در بیمارستان احتیاجی ندارد. حال با وجود این همه پیشترفت در زمینه پزشکی سئوالی از ذهن می گذرد که “آیا درمان دردهای طاقت فرسایی مانند درد های ناشی از دیسک کمری، گردنی و یا آرتروز فقط و فقط جراحی های باز است؟”جواب ما اینست که امروزه اقدامات نوین اینترونشنال دردبه کمک بیماران آمده است،و اغلب این دردها با اقدامات اینترونشنال درد بهبود می یابند.
ادامه...

ویدئوهای کانال