داستانان، کلام و زندگی بزرگان
enahang
کانال داستانان (@dastanan)، به کلام و زندگی بزرگان در قالب داستان‌های چند زبانه می‌پردازدداستان‌های قرآنی، و دینی اولویت این کانال استزندگی بدون نهنگ ممکن نیست

ویدئوهای کانال