مرکز صداگیری خودرو و تیونینگ کاراک
کاراک
صداگیری خودرو در مرکز صداگیری ماشین کاراک به صورت تخصصی انجام میشود. صداگیری خودرو شامل صداگیری داشبورد صداگیری رودری ، صداگیری ستون ، صداگیری درب ، صداگیری طاقچه عقب ، صداگیری کنسول وسط و عایق کاری خودرو میباشد و در کانال در تماشا بعضی از نمونه کار های سایت carak.ir اورده شده است.
ادامه...

ویدئوهای کانال