آموزش بورس و تحلیل تکنیکال
بورس ملت
دوره آموزش بورس سایت بورس ملت بهترین دوره کشور میباشد چرا که بیش از ۳۰ساعت تایم دوره میباشد،محصول آموزش بورس ما بصورت کامل بوده ومختص کسایی هست که اصلا از بورس هیچ چیزی نمیدانند ، و سعی کردیم همه نیازهای شما در آموزش بورس برآورده کند. تمامی اطلاعات و معلومات لازم در آن لحاظ شده و شما می توانید بعد از تماشای ویدئوها، سهام شرکت ها را معامله کنید. https://boursemellat.com/product/bourse-learning/
ادامه...

ویدئوهای کانال