دکتر علیرضا پورنبی
drpournabi
دکتر علیرضا پورنبی|Drpournabi
کلینیک تخصصی دکتر علیرضا پورنبی
????‍⚕️متخصص جراحی زیبایی بینی، دهان، فک و صورت
????‍⚕️ایمپلنتولوژیست
???? مشاوره و‌نوبت دهی؛
0905 423 2764
www.drpournabi.com

ویدئوهای کانال