آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه امیرکبیر
آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه…
آزمايشگاه و مرکز تحقيقات مقاومت مصالح و کنترل کيفيت سازه ها (آزمایشگاه مقاومت مصالح) توانسته است در چند سال اخير فعاليت هاي قابل توجه اي در زمينه ترويج ، بومي کردن، کاربردي کردن علوم مهندسي، بهبود کيفيت محصولات داخلي و اعتلاي توان مهندسي در سطح کشور ايجاد نمايد. بطوريکه نتيجه اين فعاليتها باعث تشويق صنايع ، شرکتها ، سازمانها ، نهادهاي علمي و تحقيقاتي به ارتباط بيشتر صنعت و دانشگاه شده است.
ادامه...

ویدئوهای کانال