مبارزه با شیطان-antilucifer
بسم الله الرحمن الرحیم این وبسایت قصد دارد تا وظیفه نویسنده مبنی بر اشاعه مهدویت و فرهنگ مهدوی که وظیفه هر آزاده و شیعه ای در جهان است را به انجام برساند. امید است که مورد توجه حضرت صاحب الزمان(عج) قرار گیرد. به امید ظهور آقا که صد البته نزدیک است.
ادامه...

ویدئوهای کانال