شرکت گلخانه ساز
گل سبز میثاق
شرکت گل سبز میثاق فعالیت خود را درسال 1372در زمینه ساخت واجرای پروژه های گلخانه سازی و تجهیزات گلخانه ومکانیزه نمودن بخشهای کشاورزی اغاز نمود تا اینکه در سال 1379به عنوان برترین سازنده مفتخر به دریافت تائیده ساخت گلخانه از سازمان بین المللی فائو گردید .شرکت گلخانه سازی گل سبز میثاق با 23سال تجربه گلخانه سازی طی سال های گذشته769284مترگلخانه در 30شهر ایران و کشورهای امارات , ترکمنستان,قزاقستان وعراق اجرا وصادرات نموده است.
ادامه...

ویدئوهای کانال