مرکزی موسسه حرف آخر (WWW.HARFAKHAR.SHOP)
موسسه حرف آخر
موسسه حرف آخر از سال1390 با ارائه جدیدترین تکنولوژی آموزش کشور (پویا نمایی) کار خود را در زمینه آموزش دروس کنکور آغاز کرد.به منظور شهودی کردن مطالب و فعال سازی نیمکره راست مغز ، خط به خط کتاب درسی به صورت فول انیمیشن و الگوسازی آماده شده است که باعث می شود همه مطالب به راحتی و به سرعت در نیمکره راست مغز دانش آموز ثبت و برای مدت زمان بیشتری در ذهنش باقی بماند.موسسه حرف آخر، راهی آسان و نوین در آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در کنکور طراحی کرده است کهبرگ برنده ی حرف آخریهاست
ادامه...

ویدئوهای کانال