لوله پیتوت Annubar

اندازه گیری سرعت سیال
کاربرد: اندازه گیری فلوی سیالات با دبی بسیار متغیر و ضربه ای
مزایا:
نیاز به کالیبراسیون ندارد
هزینه بسیار پایین
افت فشار کم
ساختمان ساده
معایب: به مرور زمان و با مسدود شدن پورت ها باعث افزایش خطای اندازه گیری می شود