Unravel: Yarny's Inspiration

در این نمایش قسمت های از گیم پلی و همچنین توضیحات سازندگان در باره شخصیت این بازی را مشاهده می کنید.
برای حمایت از ما از این لینک دانلود کنید:http://rioupload.com/ikplhk0469sc
حجم 8MB
گزینه دانلود رایگان را انتخاب کنید.