شعرخوانی دختر 8 ساله درباره حیا

زهرا مامان بیا صمیمی باشیم --- مثل دو تا دوست قدیمی باشیم

بیا با هم حرف بزنیم بخندیم --- در رو به روی غصه ها ببندیم

درسته دختر خوبه دلبر باشه --- تو خوشگلی از همه کس سر باشه

جلوه تو ذات دختره می دونم --- کار خداست مقدره می دونم

همه می گن دخترا برگ گلن --- دادش میگه البته یه کم خلن

چسب روی دماغ یعنی که زشتن --- به فکر خط خطی سرنوشتن

پشت این رنگ و روغنا دروغه --- پشت اینا یه طرح بی فروغه

مردا میگن که خوشگلا نجیبن --- راستش و بخوای دخترا مثل سیبن

سیب زمین افتاده بو نداره --- رهگذر هم پا رو دلش می ذاره

سیب های روی شاخه چیدن دارن --- از دست باغبون خریدن دارن

بهار خانوم دل نگرون توام --- دلواپس روز خزون توام