ترانه زهی عشق شعرمولانا مولوی

ترانه زهی عشق شعرمولانا مولوی
آهنگ تصنیف"زهی عشق" نام ترانه ای است که سینا سرلک آن را خوانده است./ شعر غزل اشعار مولانا مولوی خداوندگار عشق و عرفان شاعر شاعران جهان مولانای ایرانی فراجهانی بلخی خراسانی رومی زهی عشق زهی عشق که ما راست . چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا / تصنیف موزیک ویدیو تصویری