اخبار کوتاه؛ گواردیولا دعوت بارسلونا برای بازی فینال را رد کرد

اخبار کوتاه؛ گواردیولا دعوت بارسلونا برای بازی فینال را رد کرد