محرم 84

یه فیلم قدیمی از محرم سال 1384 و اولین سال تاسیس هیئت جانثاران صاحب الزمان (عج) روستای دوحصاران