آموزش ایجاد متن درخشان با افکت ویژه-بخش اول

این پروژه توسط وبسایت تتاگراف طراحی شده است که روند آن به صورت کاملا ساده بیان شده است ابزار مورد نیاز را در سایت زیر دانلود کنید:
http://graphics.mycketab.ir/post/3
هر سوالی هم بود در نظرات بیان کنید