ویدیو عاشقانه و بسیار زیبا-عشق همیشه باقی است

این ویدیورابه هرکسی که عاشقش هستیدهدیه بدهیدنوروز مبارک-- گروه خانوادگی هنری شیذر استودیو(فرهوش) تلفن:09155016687 آدرس:مشهد-بلوار پیروزی-میدان سلمان-دلاوران- پایداری هشت-شیذر استودیو instagram: @sheyzar.studio افسانه فرهوش مهدی فرهوش مجید فرهوش