سیستم فتوولتاییک(خورشیدی)

سیستم فتوولتاییک(خورشیدی) متمرکز که بر مبنای چرخش خورشید در آسمان و دریافت حداکثر انرژی خورشیدی کار می کند و به همین دلیل راندمان بالایی دارد.