صفحات خورشیدی شفاف (Transparent)

صفحات خورشیدی شفاف (Transparent)، مناسب برای نصب بر روی ساختمان های با نمای شیشه ای