نقشۀ ۱۰۰ هزار کهکشان

این ویدئو نقشۀ ۱۰۰ هزار کهکشان نزدیک کهکشان راه شیری را نشان می هد که کهکشان ما جزئی از ابرخوشه کهکشانی گسترده‌تر بنام لانیکیا است. عظمت کیهان خیره کننده است